دیجی کانفیگ
مرجع تخصصی آموزش وبمستر

مولی وینتر : راز ناهنجار برای داشتن مردم و گیاهان سالمتر

اُکسین گستر

- تبلیغات -

مولی وینتر : راز ناهنجار برای داشتن مردم و گیاهاهان سالمتر

پست های مرتبط

مدفوع و ادرار ما دارای قدرتهای عالی هستند، اما عمدتا آنها را مهار نمی‌کنیم. مولی وینتر مشمول نازک‌طبعی ما شده و از ما طلب می‌‌کند ببینیم چه اتفاقی در توالتها در قالب یک منبع می‌گذرد،‌ چیزی که می‌تواند به نبرد علیه تغییرات آب و هوایی،‌ برانگیختن نوآوری و حتی صرفه‌جویی پول کمک کند.

اُکسین گستر

- تبلیغات -